Massage

Massage is een maatpak

Eigenlijk komt alles zo’n beetje op hetzelfde neer. Het uiteindelijke doel is er op gericht de persoon die op de tafel ligt optimaal te prikkelen. Welke prikkel prettig is, verschilt per persoon.
Maar het belangrijkste is dat het klikt tussen de masseur en de cliënt. Een goede masseur heeft aandacht voor zijn cliënt en voelt wat hij nodig heeft.

Massage kan een activerende of ontspannende werking hebben, een verhoogde door­bloeding of spierpijn en stress verminderen. Neem de doorbloeding als die verbetert, ont­staat een zekere ontspanning. En daardoor verbetert de stofwisseling, worden afvalstoffen sneller afgevoerd en dat heeft weer een positief effect op het herstel van de cellen. Massage kan ontspanning bieden, of juist de spieren activeren. De zoektocht naar een masseur die bij je past kan wat tijd kosten.

Als je als sportzorgmasseur bij iemand bijvoorbeeld een spier voelt die gespannen is, kan dat door het sporten ko­men. Maar het kan ook zijn dat de oorzaak met emotie te maken heeft.
De keuze al welke soort massage: het hele lichaam of alleen de voeten. Ook voor een sportzorgmasseur geld: moet je weten wat je wel en wat je niet kunt doen.

De eerste keer kom je vaak bij jezelf meerdere ”blokkades” tegen, maar daarna wordt het “grote service beurt”.Een volgende keer ervaart men het ondergaan van een totale lichaamsmassage vaak als ontspannend. 

Een tussenperiode van 6 – 8 week wordt vaak ervaren als het meest doeltreffend. Meerdere mensen laten dit ook nog samenvallen met een voetenmassage.

Als sport(zorg)masseur ben ik, gediplomeerd en gecertificeerd ( registratie nr.: 434786) aangesloten bij: Nederlands Genootschap voor sportmassage. Door de Scas ben ik gecertificeerd als sportzorgmasseur ( registratie nr.: 1236843)

Een gedeelte van de omschrijving van een sportzorgmasseur heb ik hier onder overgenomen.
Voor uitgebreide informatie klik op:www.sportverzorgingngs.nl

Een goede sportzorgmasseur beschikt over 'Fingerspitzengefühl', dat zelfs zo ontwikkeld kan zijn dat hij in staat is om aan de hand van de toestand van het spierweefsel de vorm van de sportman op dat moment vast te stellen. Zo is het ook zelfs mogelijk dat een masseur aan de tonus van het spierweefsel in combinatie met andere symptomen, een “overtrainings-toestand” op het spoor komt. Mede door massage kan een toestand van overtraining verholpen worden. Voeg daarbij de gunstige invloed van massage op de prestaties, dan zal het belang van de massage en daarmee van de sportzorgmasseur die deze massage geeft, duidelijk zijn.

Behalve massages, uitgevoerd voor de training of wedstrijd, zal de sportzorgmasseur ook na de training en /of wedstrijd kunnen masseren.
Hiermee kan spierstijfheid verminderd of zelfs voorkomen worden.
Naarmate de trainingen frequenter worden zal de noodzaak tot massage toenemen, omdat het lichaam minder tijd gegund wordt om te herstellen. Massage kan in dergelijke gevallen het herstelproces versnellen en ondersteunen.

We zien vaak dat de sportzorgmasseur als een soort vertrouwensman wordt beschouwd, waar men niet alleen met lichamelijke klachten terecht kan, maar bij wie men ook eens heerlijk zijn hart kan luchten.

Sportmassage vormt de basisopleiding voor sportzorgmasseurs. Behalve masseren omvatte de opleiding de onder­delen verzorging (tapen en bandageren), EHBSO (eerste hulp bij sportongelukken) en reanimeren.
Ook komen uitgebreid aanbod: anatomie, fysiologie, sporthygië­ne, verzorging, Het examen is landelijk en wordt als zodanig als enige erkend door het Ministerie van VWS.

Blessurepreventie vormt een verdieping van de stof in de basisopleiding, uitbreiding van het functieonder­zoek, zowel van de extremiteiten als van de romp. Diverse extra tape- en bandagetechnieken worden toegevoegd. Daarnaast worden inter­pretaties van het functieonderzoek gevraagd en argumentatie van het behandelplan. Rode draad in deze opleiding is het voorkomen van blessures. Bij uitstek geschikt voor de sportzorgmas­seurs die 'in het veld' werken.

Advies bij een spierblessure?

1. Koel de plaats onder lauwe, zacht stromend water of met ijs of een coldpack. Houd tijdens het afkoelen het ijs niet rechtstreeks tegen de huid. 2. Blijf niet te lang doorgaan met koelen; iedere keer maximaal 20 minuten. 3. Beweeg het ledemaat zo weinig mogelijk. 4. Vermijd dat het slachtoffer steunt op een gewond been of voet. 5. Bel 112 als het slachtoffer niet meer kan lopen of raadpleeg een arts.

Reflexologie.

De wetenschappelijke basis voor reflexologie komt uit de neurologie. Sir Henry Head (1835 -1911) ontdekte dat het lichaam in zones ingedeeld kon worden aan de hand van de zenuwen die uit ieder segment van de wervelkolom traden. Iedere uittredende zenuw prikkelde een deel van het huidoppervlak en deze delen overlapten elkaar niet! Hiermee werkt de lichaamsreflexologie. Het werken in een zone beïnvloedt alles wat zich in die zone bevindt.

 

Dr. Fitzgerald (1872 – 1942) verdeelde het lichaam in zones, en wel in 10 zones van top tot teen. Ook hij ontdekte dat als je in een bepaalde zone werkte alles in die zone beïnvloed werd.
Dr. Riley verfijnde de “zonetherapie” door er ook nog 8 horizontale vlakken aantoe te voegen.
De therapeut Eunice Ingham (1889-1974) ging uiteindelijk aan het werk met alle informatie. Zij ontwikkelde deze techniek van bewerken. Samen met haar nicht Eusebia Messenger en neef Dwight Byers is zij een voetenkaart gaan maken en ging ze seminars geven. Vanaf 1947 heeft Dwight haar geassisteerd.

Wat is een reflex?

“Een reflex is een onwillekeurige reactie op bepaalde prikkels; een verandering van de activiteiten van een spier/klier die als gevolg van de prikkeling van perifere zintuigcellen en door tussenkomst van het centrale zenuwstelsel optreedt”.

De functie van een reflex is het beschermen van het lichaam tegen schadelijke invloeden uit de buitenwereld. Een reflex regelt o.a. de bloeddruk, ademhaling, spijsvertering, spiertonus, zweten e.d.(reflexmatig).

Er zijn twee soorten reflexen:
- de aangeboren reflex
- de voorwaardelijke reflex
( door associatie met indruk van andere aard verbonden).

Wat is reflexologie?
Reflexologie is een wetenschap die zich bezighoudt met het uitgangspunt dat er zich reflexzones op handen en voeten bevinden die corresponderen met alle klieren, organen en andere delen van het lichaam. Reflexzonetherapie is een unieke methode waarbij deze reflexzones met duim en vingers worden bewerkt. Het gebruik van hand- en voetreflexzonetherapie omvat, maar is daar niet toe beperkt:
-de verlichting van stress en spanning
-de verbetering van de doorbloeding en het opheffen van blokkades in het zenuwstelsel
-het helpen van de natuur bij het bereiken van homeostase (evenwichtstoestand).

Het menselijke lichaam kan men vergelijken met een raceauto, die het beste rijdt als de motor goed is afgesteld. Elk onderdeel functioneert optimaal en alle onderdelen werken samen, zodat het vermogen van de auto optimaal benut wordt. Een gezond menselijk lichaam is een schitterende machine, waarvan ieder onderdeel perfect functioneert, in evenwicht gehouden door een stelsel van klieren, organen, zenuwen, chemische stoffen etc. Maar functioneert een van deze componenten niet, dan is het gevolg overal in het lichaam merkbaar. Dan ben je uit evenwicht. Dat is de basis voor de reflexzonetherapie.

Reflexzonetherapie is een holistische therapie.
Dat wil zeggen dat er gewerkt wordt vanuit een holistische visie. Deze is gebaseerd op het feit dat niets op zichzelf bestaat, alles hangt met elkaar samen.

Elke – voet - behandeling werkt op het geheel, op de gehele mens zowel lichamelijk als geestelijk. Iedere klacht maakt deel uit van een heel patroon, vandaar dat ook altijd de hele voet wordt bewerkt met extra aandacht voor het probleemgebied.
Het hebben van een klacht hoeft niet de reden te zijn om een behandeling te willen, een “gezonde reden” zou kunnen zijn dat je wilt dat je lichaam in een evenwichtige (= gezonde!) situatie komt / blijft.

Handen of voeten.
Een stukje geschiedenis:
2500 voor Chr.
In diverse landen worden
tekeningen aangetroffen van het werken met handen en met voeten.

 

 

bijv. in Egypte
(in de graftombe bij Ankmahor).

Ook in India (in het Hindoeïsme staat op de voet van Vishnu het hele universum afgebeeld, symbool voor de macrokosmos die zich in de microkosmos reflecteert) en in China (waar zeer oude documenten wijzen op bepaalde punten op de voet, acupunctuur, acupressuur e.d) komt men al aanwijzigen in relatie tot dit begrip tegen.

In Europa is men mogelijk door de reizen van Marco Polo naar China in contact gekomen met deze vorm van behandelen, of wellicht via contacten met Egypte. Rond 1800 duikt voor het eerst het woord REFLEX op in de literatuur.

Als “voetenman” in hart en nieren is het voor u misschien wel te volgen dat ik gekozen heb om me te specialiseren in voetreflexmassage. Handreflexmassage laat ik dan ook aan collega’s over die daar in gespecialiseerd zijn.

 

Zijn er contra-indicaties voor een behandeling?

In sommige boeken staat een stukje over contra-indicaties bij voetreflex- massage.
Als iemand een voetreflexmassage behandeling krijgt worden lichaamsfuncties genormaliseerd, er kan echter GEEN tegengestelde werking optreden, wel kunnen reacties als hoofdpijn, diarree, verkoudheidsverschijnselen, meer zweten, meer plassen e.d. optreden. Dit als gevolg het afvoeren van overtollige afvalstoffen uit het lichaam, een natuurlijk proces!
Maar voor alle situaties waarin we zelf twijfelen: behandelen we niet! Dat is ook deel van het werk, het leren luisteren naar je eigen gevoel!

Het adres is www.voetinn.nl Uiteraard kunt u ook bellen: 0522- 26 15 35

 

Handen of Voeten?
Als we kijken naar de anatomie van beide lichaamsdelen dan zien we grote overeenkomsten.Wat voor de voet geldt, geldt ook voor de hand. De rechtervoet / hand vertegenwoordigt de rechterhelft van het lichaam; de linkervoet / hand de linkerhelft.

Hét opvallendste verschil zit op de plek waar de hand aan de arm zit en waar de voet aan het been vastzit.
De voet biedt veel meer ruimte om te bewerken dan de hand.
1.voeten zijn meer beschermd en daardoor vaak gevoeliger.
2.voeten zijn groter.
3. je voeten maken contact met de aarde en verbinden hierdoor je geest met het universum (aldus de indianen), ze zijn verbonden met het werkwoord GAAN.
4. handen zijn verbonden met het werkwoord HANDELEN, maar zonder voortgang (gaan) is er geen handelen, waarmee al aan wordt gegeven dat de voeten onze basis zijn (voortgaan = leven en stilstaan = dood, hoewel doodgaan vaak ook weer voortgang oplevert... the circle of life).
5. handen zijn in meer omstandigheden te bewerken, ook als er weinig tijd is en kan minder opvallend.
6. handen zijn meer geschikt voor zelfhulp, als thuiswerk, ook kan gemakkelijk als eerste hulp worden toegepast.

Ontspanning
In het dagelijkse leven hebben we een bepaalde hoeveelheid stress nodig om te kunnen functioneren.
Stress stimuleert de productie van adrenaline, noradrenaline en cortisol om een aantal fysieke veranderingen in het lichaam te bewerkstelligen die we kennen als 'vecht of vlucht' – reactie. Ook een verhoogde hartslag en bloeddruk, snelle ademhaling, verhoogde spiertonus, transpiratie, het stagneren van de spijsverteringsprocessen en een verhoging van de bloedsuikerspiegel, dit allemaal ter voorbereiding van het lichaam op actie. Je kunt hieraan verslaafd raken. Wordt deze stress situatie normaal, dan berokkend hij het lichaam schade. Symptomen hiervan zijn hoofdpijn, misselijkheid, spijsverteringsproblemen, slapeloosheid, zenuwtrekken, stotteren en het verlies van zelfvertrouwen. Op lange termijn kunnen klachten chronisch worden.
Een korte termijn van ontspanning kan een dergelijk patroon doorbreken, lang genoeg om de factoren die deze reactie opwekken de revue te laten passeren.
Dus door het stresspatroon tijdelijk te onderbreken kunnen spieren ontspannen die “normaal” als beschermingsmiddel gespannen waren.
Spijsverteringsappen beginnen te stromen en de ademhaling wordt dieper en de circulatie van bloed en lymfe verbeterd.
Reflexzone therapie normaliseert de lichamelijke functies en brengt homeostase teweeg.

Sir Charles Sherrington ( 1861 – 1952)
Hij won in 1932 de Nobelprijs voor zijn werk aan de fysiologie van het zenuwstelsel.
Hij bewees dat de intensiteit van de zenuwprikkel eerder afhing van de lengte van de zenuw, dan van de kracht van de prikkel/stimulus.
Dit zou wel eens kunnen verklaren waarom voet- en handreflexologie zo goed werken, de afstand naar het ruggenmerg is n.l. het grootst vanuit je extremiteiten.
Bovendien bevinden zich 7000 zenuwuiteinden in de voeten en evenveel in de handen. Zo geeft het stimuleren van voeten en handen mogelijk de reacties en aanpassingen elders in het lichaam!

Mildred Carter
Zij schrijft:"Reflexologie is één van de wonderbaarlijkste middelen om onze eigen natuurlijke geneeskracht te gebruiken om ons lichaam in optimale conditie te houden en waarschijnlijk één die ons het minst bekend is.
Er zijn geen middelen, pillen of chirurgie nodig, het kan met volstrekte zekerheid toegepast worden, overal en op elk ogenblik door mensen van alle leeftijden.
De vitale levenskracht van ons lichaam circuleert langs banen en wij kunnen op ca. 800 punten in het lichaam hiertoe toegang krijgen.
Het is niet nodig om al deze punten te kennen omdat zowel handen als de voeten reflexknopen bevatten, die met alle organen en klieren verbonden zijn.
Wanneer deze reflexcentra bewerkt worden zenden zij onmiddellijk een stimulerende golf van nieuwe kracht naar het lichaamsdeel waarmee zij verbonden zijn en er zullen geen bijwerkingen te constateren zijn.
Wij corrigeren het evenwicht en helpen de natuur om zijn genezingswerk te doen".

 

De aanraking.
Al lang is bekend dat in de eerste levensjaren lichamelijk contact cruciaal is om te kunnen overleven.
In het oosten is massage een onderdeel /ritueel dat bij het dagelijkse leven hoort.
In het westen lijkt aanraken uitsluitend een familieaangelegenheid te zijn geworden.
Toch is het bekend dat een knuffel van iemand die we aardig vinden de productie van T-lymfocyten, die zo belangrijk zijn voor het immuunsysteem, stimuleert en melatonine, een stemmingsverbeterende stof, doet vrijkomen.
Door te aaien of geaaid te worden gaat de bloeddruk omlaag en stromen bloed en lymfe beter door de capillairen.
Er zijn zoveel mensen die het zonder de aanraking van een ander moeten stellen.

Een wonder dat veel mensen zo enthousiast raken over reflexzone therapie?

“Kalmeren van de ademhaling”.

Gespannen of angstige personen neigen er vaak toe eerder oppervlakkig en snel te ademen. Je kunt door middel van een greep hun ademhaling kalmeren.

1 . Leg beide handen op de binnen­kanten van de voeten, met de duimtop in het midden van het voetgewelf.
2. Draai nu met de duimtoppen beide voeten in het sprongge­wricht op de inademing naar boven.
Houd de posi­tie een of twee ademtochten vast en draai op de uitademing de voe­ten weer terug.
Herhaal deze cyclus enkele malen: je zult vaststellen dat de adem­haling tot rust komt en verdiept.

Probeer maar zelf; het werkt!

 

Overgewicht?

Door de tailleomvang te meten, kan “gevaarlijk vet “rond de buik worden opgespoord. Omdat “verkeerd vet” zich daar ophoopt.

De taille wordt dan gemeten tussen de onderkant van de onderste ribben en de bovenkant van het bekken. Als eerste indicatie kan dit een goede aanwijzing zijn.

 

Vrouwen:
< 80 cm: geen verhoogd risico
80 – 88 cm: verhoogd risico
> 88 cm: sterk verhoogd risico.
Mannen:
< 94 cm: geen verhoogd risico
94 – 102 cm: verhoogd risico
> 102 cm: sterk verhoogd risico

 

De “ Body Mass Index” of BMI is de meest gebruikte maat in de wereld voor mensen. Iedereen kan die index zelf berekenen.

BMI

De BMI is de verhouding tussen het gewicht en de lengte en bepaalt of je gewicht goed is of dat je te licht, dan wel te zwaar bent.

Het gewicht in kilogrammen wordt gedeeld door de lengte in meter in het kwadraat. Iemand die b.v.70 kilo weegt en 1.80 meter is, heeft een BMI (in formule BMI=kg/m2) van [70: (1.8 x 1.8 =) 3.24] = 21,6.

Bij een BMI van 25 of hoger is sprake van overgewicht (de persoon van 1.80 meter weegt dan 81 kilo of meer).
Bij een BMI boven de 30 (in dit geval 97 kilo) komt hij in de gevarenzone.

In onderstaande BMI [ kg /m2 ] tabel zie je of je een gezond gewicht hebt of niet.

 

< 18,5 ondergewicht
18,5 - 25 een gezond gewicht
25 - 30 overgewicht
30 - 35 obesitas (ernstig overgewicht)
35 - 40 ernstige obesitas
> 40 morbide (ziekelijke) obesitas

 

Kleinere mensen komen bij mindere kilo’s in problemen, langere mensen mogen meer wegen.
Overgewicht is een waarschuwing: pas levenspatroon en voeding aan.